Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanmaktadır, Valentine ismindeki bir din adamının adına ithaf edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentine Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarına gelmektedir.

Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi ise antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman, Gamelyon Ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine adanmıştı.

Antik Roma’da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus‘un onuruna, “Lupercalia Günü” olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus’un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus’u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat‘ta

, genç erkeklerin ve genç kızların kendi aralarında isimleri yazılı kağıtlardan kura çekerek bayram boyunca ‘çift’ olma oyunu vardı. 469′da Papa bu gayri-Hıristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazlıydı.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi’ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir fakat Romantik aşk ile Aziz Valentine arasındaki bağlantı tarihi dökümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir ve 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerden birine göre, Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine “Valentine’ninden” imzalı bir aşk notu göndermesi, bir diğeri ise, Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde, gizlice evlenmelerine yardım etmesidir.

Valentine’nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise, takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Romantik aşk ile Valentine kelimesi arasındaki bağlantı ise yine ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli “Parlement of Foules” adlı kitaba göre, Fransa’da ve İngiltere’de 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerika’lı Esther Howland‘ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana tüm dünyada çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.